Dự Án Mới

Sổ hồng riêng
Giá:  14⁺ tỷ
 • Số Căn Hộ:  238 biệt thự
 • Mặt Độ Xây Dựng:  33,9%
  ,
Đã bàn giao
Giá:  15 tỷ +
 • Số Căn Hộ:  Biệt thự: 82 căn, Nhà phố: 891 căn, Căn hộ: 968 căn
 • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
 
Đang Mở Bán
Giá:  17 tỷ+
 • Số Căn Hộ:  10000
 • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,
Sổ hồng riêng
Giá:  23⁺ tỷ
 • Số Căn Hộ:  240 căn biệt thự
 • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
  ,
Đang mở bán
Giá:  12 tỷ +
 • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
 •  
  Đang mở bán
  Giá:  2,5 tỷ+
 • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
 •  

  Bán Nhà

  Đang mở bán
  Giá:  11 tỷ+
  • Số Căn Hộ:  248 căn
  • Mặt Độ Xây Dựng:  32%
   
  Đang mở bán
  Giá:  8 tỷ +
  • Số Căn Hộ:  328 căn
  • Mặt Độ Xây Dựng:  32%
   
  Đang mở bán
  Giá:  22 tỷ+
  • Số Căn Hộ:  130 căn biệt thự
  • Mặt Độ Xây Dựng:  32%
   
  Đang mở bán
  Giá:  12 tỷ+
  • Số Căn Hộ:  1139 căn
  • Mặt Độ Xây Dựng:  30%
   
  Đang mở bán
  Giá:  12 tỷ +
 • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
 •  
  Đang mở bán
  Giá:  2,5 tỷ+
 • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
 •  

  Thuê Nhà