Trạng thái:
Đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
15
Số căn:
336
Quy mô:
8000 m2
Mật độ xây dựng:
24%
Loại:
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:15
Quy mô:8000 m2
Mật độ xây dựng:24%
Số căn hộ:336