Blog

Check out market updates

Thông tin bản đồ quy hoạch quận 4 TPHCM & Thông tin quy hoạch mới nhất 2021 – 2030

Chia sẻ thông tin, bản đồ quy hoạch quận 4 và sử dụng đất, xâydựng chung cùng hạ tầng giao thông quận 4 thành phố Hồ Chí Minh.

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ hành chính và quy hoạch quận 4 TPHCM giai đoạn 2021 – 2030 do website: nguyenhaiduong.com tổng hợp từ các nguồn trên internet đáng tin cậy. Quý khách hàng và nhà đầu tư có thể xem thông tin tham khảo các thông tin chi tiết về bản đồ quận 4 & các phường của quận 4. 

Quận 4 Thành Phố Hồ Chí Minh gồm 15 phường: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 8, Phường 9, Phường 10, Phường 12, Phường 13, Phường 14, Phường 15, Phường 16, Phường 18.

Diện tích Quận 4: 4 km²

Dân số Quận 4 năm 2019: 175.000 người

Lịch sử hình thành quận 4 TPHCM

Thời Pháp thuộc

– Ngày 31 tháng 8 năm 1933, Khu Sai Gòn – Chợ Lớn thành lập thêm quận 4. Quận 4 khi đó thuộc khu vực thành phố Chợ Lớn cũ trước năm 1931, ngày nay thuộc quận 5, quận 8 và quận 10 của Thành Phố Hồ Chí Minh.

– Ngày 30 tháng 6 năm 1951, Thủ tướng chính quyền Quốc gia Việt Nam ký sắc lệnh số 311-cab/SG đổi tên Khu Sài Gòn – Chợ Lớn thành Đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn. Lúc này quận 4 thuộc địa giới Đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn.

Thời Việt Nam Cộng Hòa

– Theo sắc lệnh số 143/NV ngày 22 tháng 10 năm 1956 của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, Đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn đổi tên thành Đô thành Sài Gòn.

– Ngày 27 tháng 3 năm 1959, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ban hành Nghị định số 110-NV về việc phân chia sáu quận đang có thành tám quận mới: Nhứt, Nhì , Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám. Lúc này quận 4 ( quận Tư) trùng với địa giới thuộc quận 6 cũ, có 4 phường: Bến Xà Lan, Lý Nhơn, Xóm Chiếu, Vĩnh Hội.

– Năm 1962, quận Tư giải thể phường Bến Xà Lan: lập mới 02 phường: Cây Bàng và Khánh Hội. Như thế quận 4 có 05 phường. Cho đến ngày 29 tháng 4 năm 1975, quận 4 ( quận Tư) gồm 05 phường: Cây Bàng, Khánh Hội, Lý Nhơn, Xóm Chiếu, Vĩnh Hội.

Từ năm 1975 đến nay:

– Sau khi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam tiếp nhận Đô thành Sài Gòn và các vùng lân cận vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 3 tháng 5 năm 1975 thành phố Sài Gòn – Gia Định được thành lập. Lúc này, quận 4 (quận Tư) thuộc thành phố Sài Gòn – Gia Định đến tháng 7 năm 1976.

– Ngày 20 tháng 5 năm 1976, tổ chức hành chính thành phố Sài Gòn – Gia Định được sắp xếp lần hai ( theo quyết định số 301/UB ngày 20 tháng 5 năm 1976 của Ủy ban Nhân dân cách mạng thành phố Sài Gòn – Gia Định). Theo đó vẫn giữ nguyên địa giới hành chính quận 4 cũ. Lúc này, các phường quận 4 cũ giải thể lập các phường mới có diện tích, dân số nhỏ hơn và đặt tên theo số thứ tự. Quận 4 có 18 phường, đánh số từ 1 đến 18.

– Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa VI, kỳ hợp thức nhất đã chính thức thống nhất đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định thành Thành Phố Hồ Chí Minh. Quận 4 trở thành quận trực thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh.

– Ngày 26 tháng 8 năm 1982, theo Quyết Định số 147-HĐBT của Hội Đồng Bộ Trưởng, quận 4 giải thể phường 11 để sáp nhập vào quận 8. Quận 4 còn 17 phường.

– Ngày 1 tháng 11 năm 1985, theo Quyết định số 258-HĐBT của Hội Đồng Bộ Trưởng, chính quyền TPHCM quyết định giải thể phường 7, sáp nhập phường 7 vào phường 6, giải thể phường 17 sáp nhập với phường 16 và phường 18. Như vậy từ 01/11/1985 đến nay quận tư có 15 phường.

Phạm vi, tính chất quy hoạch quận 4

1. Vị trí ranh giới hạn và quy mô nghiên cứu

Phạm vi lập quy hoạch quận 4 TPHCM bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của quận 4, gồm phường 13 có diện tích 4,18 km², có vị trí tiếp giáp.

Phía Đông giáp thành phố Thủ Đức với ranh giới là sông Sài Gòn.

Phía Tây giáp quận 5 với ranh giới là rạch Bến Nghé.

Phía Nam giáp quận 7 và quận 8 với giới là kênh Tẻ.

Phía Bắc giáp Quận 1 với ranh giới là kênh Bến Nghé.

2. Tính chất và chức năng quy hoạch quận 4

Theo quy hoạch chung quận 4: Quận 4 là một quận nội thành mang chức năng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – dịch vụ – thương mại và giao thông đường thủy với thế mạnh dịch vụ cảng.

Điều chỉnh quy hoạch chung: quận 4 là một phần của thành phố Hồ Chí Minh.

Khu trung tâm thành phố: cùng với quận 1, 2, 3 và quận Bình Thạnh, quận 4 sẽ có chức năng là một phần thuộc trung tâm thành phố.

Khu trung tâm thương mại – dịch vụ cấp khu vực: việc di dời cảng Sài Gòn tạo quỹ đất để bố trí khu cảng du lịch quốc tế – thương mại – dịch vụ.

Khu đô thị: khu dân cư hiện hữu và xây dụng mới với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận 4 TPHCM

1. Thông tin, bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 4

1.1 Chỉ tiêu sử dụng đất

Chỉ tiêu sử dụng đất của kế hoạch sử dụng đất năm 2021, quận 4 được xây dựng dựa trên nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, cá nhân và tổ chức đăng ký. Tuy nhiên, trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận 4 có 5 tiêu chí sử dụng đất có chênh lệch so với chỉ tiêu phân bổ của Ủy ban nhân dân Thành Phố. Củ thể:

– Đất thương mại, dịch vụ: Chỉ tiêu thành phố phân bổ cho Quận 4 đến năm 2020 là 22 ha, chỉ tiêu quận 4 xác định thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 12 ha (thấp hơn 10 ha so với chỉ tiêu Thành phố phân bổ).

– Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu Thành phố phân bổ cho Quận 4 đến năm 2020 là 9 ha, chỉ tiêu quận 4 xác định thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 114 ha (thấp hơn 35 ha so với chỉ tiêu Thành phố phân bổ).

– Đất ở tại đô thị: Chỉ tiêu Thành phố phân bổ cho Quận 4 đến năm 2020 là 162 ha, chỉ tiêu quận 4 xác định thực hiện trong kế hoạch sử dụng là 172 ha ( cao hơn 10 ha so với chỉ tiêu Thành Phố Phân Bổ).

– Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu Thành Phố phân bổ cho quận 4 đến năm 2020 là 4 ha, chỉ tiêu quận 4 xác định thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 2 ha (thấp hơn 2 ha so với chỉ tiêu Thành Phố phân bổ).

1. 2 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Bảng kế hoạch sử dụng đất năm 2021:

 

1.3 Kế hoạch thu hồi đất năm 2021

Bảng kế hoạch thu hồi đất năm 2021

2. Thông tin, bản đồ quy hoạch phát triển không gian quận 4

2.1. Phân bố dân cư:

Điểu chỉnh quy hoạch chung: dựa trên 2 trục giao thông chính đối ngoại ngoại của quận là Bắc – Nam, tuyến cầu và đường hướng qua quận 2 kéo dài từ đường Tôn Đản, dân cư trên địa bàn quận 4 được phân chia thành 3 cụm dân cư như sau:

– Cụm dân cư I: là khu vực phía Tây quận 4, giới hạn bởi trục đường Bắc – Nam, kéo dài tới Cù Lao phường 1, bao gồm phường 1, 2, 3, 4 ,5 và một phường 6.

– Cụm dân cư II: là khu vực phía Đông Bắc quận 4, giới hạn bởi đoạn phía Bắc đường Bắc – Nam, đường Tôn Đản kéo dài đến cầu bắc qua sông Sài Gòn nối quận 4 với Thủ Thiêm, bao gồm một phần phường 13, các phường 14, phường 15, 16, 18.

2.2 Trung tâm quận và các công trình công cộng:

2.2.1 Trung tâm quận 4:

Trung tâm hành chính quận 4 được bố trí dọc theo trục đường Đoàn Như Hải (đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Nguyễn Trường Tộ), không thay đổi so với quy hoạch quận 4 từ năm 1998, tuy nhiên có một số điều chỉnh nhỏ về vị trí cụ thể từng công trình. Mỗi phường đều có khu hành chính và các công trình công cộng phúc lợi cần thiết.

2.2.2 Trung tâm thương mại – dịch vụ

– Trung tâm thương mại – dịch vụ thuộc địa bàn quận 4 tập trung chủ yếu dọc theo bờ sông Sài Gòn, dọc theo tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Quy hoạch hệ thống khu thương mại – dịch vụ quận 4 vừa phục vụ cho người dân quận 4, nhu cầu chung của khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Quận 4 dự kiến di dời một loạt các kho bãi, chuyển đổi mục đích sử dụng thành cao ốc văn phòng, thương mại – dịch vụ – căn hộ giúp tăng quỹ đất dành cho thương mại dịch vụ của quận 4.

– Khi cảng Sài Gòn di dời và chuyển đổi mục đích sử dụng thành công trình thương mại – dịch vụ theo đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mở rộng (quy mô 930 ha) đang được nghiên cứu.

2.2.3 Công trình giáo dục

– Quỹ đất giáo dục của quận 4 đạt được chỉ tiêu đến năm 2023 là 19,38 ha với chỉ tiêu bình quân 4,15 m2/học sinh.

– Thực hiện việc nâng cấp các cơ sở giáo dục đã được quy hoạch và xem xét mở rộng diện tích giáo dục đạt chuẩn theo quy định.

– Bổ sung xây thêm một số trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non tại các phường trên cơ sở thu hồi đất từ các kho hàng, xí nghiệp gây ôi nhiễm trên địa bàn quận.

2.2.4 Công trình y tế

– Đảm bảo mỗi phường phải có một trạm y tế cơ sở đầy đủ trang thiết bị thiết yếu cho người dân với quy mô 150 m2/trạm (theo Quyết định số 165/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 5 năm 2004

– Bảo trì, sửa chữa, nâng cấp để tận dụng hết công suất phòng bệnh và mặt bằng sân bãi của các cơ sở y tế.

– Xây dựng mới 3 cơ sở y tế dự phòng tại số 2 Lê Quốc Hưng, 217 Khánh Hội.

– Bệnh viện đa khoa quận 4 chuyển đổi từ Trung tâm y tế quận 4. Xây dựng nâng cấp sửa chữa cơ sở hạ tầng đảm bạo đạt 130 giường bệnh vào năm 2025.

2.2.5 Trung tâm thể dục thể thao

– Tập trung quy hoạch trung tâm thể dục thể thao trên đường Khánh Hội và công viên Hồ Khánh Hội.

– Tăng cường nâng cấp, mở cửa các sân mãi thể dục thể thao tại các dự án khu dân cư mới, các trường phổ thông và khu đô thị Nhà Rồng – Khánh Hội – cảng Sài Gòn.

2.2.6 Trung tâm văn hóa

– Cải tạo, nâng cấp các cơ sở trung tâm văn hóa hiện cáo

– Xây dụng mới các công trình phục vụ sinh hoạt văn hóa tại công viên Hồ Khánh Hội.

– Tăng cường các địa điểm sinh hoạt văn hóa, giải trí cho nhân dân quân ( như rạp chiếu phim, phòng triển lãm, phòng hòa nhạc, trung tâm tổ chức sự kiện…) và các dự án đường ẩm thức, khu phức hợp.

2.3 Khu công viên cây xanh

– Đến năm 2030 quận 4 sẽ có các công viên: Công viên Hồ Khánh Hội, công viên Cù Lao phường 1, công viên phường 16, các công viên tại nút giao thông Tân Thuận, công viên bờ sông kênh Tẻ, Bến Nghé.

2.4 Tiểu thủ công nghiệp

– Di dời toàn bộ các xí nghiệp công nghiệp gây ôi nhiễm, kho bãi sử dụng không hợp lý. Xây dựng các công trình hỗn hợp theo mục đích dịch vụ – thương mại, văn phòng, nhà ở cao tầng, hệ thống trường học, y tế…

– Duy trì phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp truyền thống gia đình như dệt chiếu, sản xuất hàng mây tre lá, hàng mỹ nghệ bằng bạc, làm đàn …

2.5 Cảng

Cảng Sài Gòn sẽ được di rời và chuyển công năng với đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm thành phố hiện hữu mở rộng. Khu vực cảng Nhà Rồng và Khánh Hội sẽ được quy hoạch thành địa điểm du lịch. Phần còn lại Cảng Sài Gòn dành xây dụng khu hỗn hợp công trình thương – mại dịch vụ phục vụ nhu cầu nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tin, bản đồ quy hoạch giao thông quận 4

Bản đồ quy hoạch giao thông quận 4 theo hướng cải tạo mở rộng đường đúng lộ giới quy định, kết hợp với việc xây mới một số tuyến đường tạo thành hệ thống giao thông hoàn chỉnh.

Quy hoạch nút giao thông trục Bắc Nam – Hoàng Diệu giai đoạn 2 với đảo tròn được xây dựng có bán kính là D=40m, phần xe chạy quanh đảo 16m tương đương 4 làn xe cơ giới, diện tích chiếm dụng đất 1,46ha.

Mở rộng 5 tuyến đường chính gồm: đường Bến Vân Đồn, đường Tôn Thất Thuyết, đường Tôn Đản, đường Đoàn Văn Bơ, đường Xóm Chiếu.

Thông tin quy hoạch các quận huyện TPHCM

Bạn có thể xem thêm các thông tin, bản đồ quy hoạch các quận, huyện khác của thành phố Hồ Chí Minh dưới đây:

Thông tin, bản đồ quy hoạch TP HCM

Thông tin, bản đồ quy hoạch thành phố Thủ Đức

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận 1

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận 3

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận 5

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận 6

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận 7

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận 8

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận 10

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận 11

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận 12

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận Bình Tân

Thông tin, bản đồ quy hoạch Bình Thạnh

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận Gò Vấp

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận Phú Nhuận

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận Tân Bình

Thông tin, bản đồ quy hoạch quận Tân Phú

Thông tin, bản đồ quy hoạch huyện Bình Chánh

Thông tin, bản đồ quy hoạch huyện Cần Giờ

Thông tin, bản đồ quy hoạch Củ Chi

Thông tin, bản đồ quy hoạch huyện Hóc Môn

Thông tin, bản đồ quy hoạch Nhà Bè

Trên đây là những thông tin và bản đồ quy hoạch quận 4 TPHCM đến năm 2030. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin, bản đồ quy hoạch các quạn, huyện khác tại QUY HOẠCH TPHCM. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp khách hàng tìm ra được hướng đầu tư bất động sản đúng đắn.

5/5 (1 Review)
5/5 (1 Review)

Leave a Reply

Your email address will not be published.