Trạng thái:
Đang Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
6
Số căn:
54
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
38%
Loại:
Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:2
Số tầng:6
Quy mô:
Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:54