Trạng thái:
Đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
18
Số căn:
238
Quy mô:
4697 m2
Mật độ xây dựng:
40%
Loại:
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:2
Số tầng:18
Quy mô:4697 m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:238