Trạng thái:
Sắp ra mắt
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
18 - 21 tầng
Số căn:
306
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
40%
Loại:
Trạng thái:Sắp ra mắt
Số Block:2
Số tầng:18 - 21 tầng
Quy mô:
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:306