Trạng thái:
Full nội thất
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
4
Số căn:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
40%
Loại:
Trạng thái:Full nội thất
Số Block:
Số tầng:4
Quy mô:
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ: