Hiển thị tất cả 5 kết quả

Đang mở bán
Giá:  11 tỷ+
  • Số Căn Hộ:  248 căn
  • Mặt Độ Xây Dựng:  32%
 
Đang mở bán
Giá:  8 tỷ +
  • Số Căn Hộ:  328 căn
  • Mặt Độ Xây Dựng:  32%
 
Đang mở bán
Giá:  22 tỷ+
  • Số Căn Hộ:  130 căn biệt thự
  • Mặt Độ Xây Dựng:  32%
 
Đang mở bán
Giá:  12 tỷ+
  • Số Căn Hộ:  1139 căn
  • Mặt Độ Xây Dựng:  30%
 
Đang mở bán
Giá:  12 tỷ +
  • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
  •