Trạng thái:
Đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
7
Số tầng:
5
Số căn:
414
Quy mô:
7.6
Mật độ xây dựng:
40%
Loại:
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:7
Số tầng:5
Quy mô:7.6
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:414