Trạng thái:
Đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
4
Số căn:
335
Quy mô:
14 ha
Mật độ xây dựng:
29%
Loại: ,
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:4
Quy mô:14 ha
Mật độ xây dựng:29%
Số căn hộ:335