Hiển thị 13–15 của 15 kết quả

Sổ hồng riêng
Giá:  8.5⁺ tỷ
  • Số Căn Hộ:  194
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đã bàn giao

Dự Án

Verosa Park

Giá:  12.5 tỷ
  • Số Căn Hộ:  300
  • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
  ,
Đã bàn giao
Giá:  2,5 tỷ
  • Số Căn Hộ:  238
  • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,