Trạng thái:
Đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
9
Số tầng:
5
Số căn:
367
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
38%
Loại: ,
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:9
Số tầng:5
Quy mô:
Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:367