Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đang mở bán
Giá:  12 tỷ+
  • Số Căn Hộ:  1139 căn
  • Mặt Độ Xây Dựng:  30%
 
Đang mở bán
Giá:  12 tỷ +
  • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
  •  
    Đang mở bán
    Giá:  2,5 tỷ+
  • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  •