Hiển thị 49–60 của 66 kết quả

Full nội thất
Giá:  30 triệu/tháng
 • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
 •   ,
  Chuẩn bị mở bán
  Giá:  1.8 tỷ
  • Số Căn Hộ:  1700
  • Mặt Độ Xây Dựng:  21.19 %
    ,
  Chuẩn bị mở bán
  Giá:  4.4 tỷ
  • Số Căn Hộ:  739
  • Mặt Độ Xây Dựng:  30%
    ,
  Đã bàn giao
  Giá:  2,75 tỷ
  • Số Căn Hộ:  336
  • Mặt Độ Xây Dựng:  24%
    ,
  Đang Mở Bán
  Giá:  17 tỷ+
  • Số Căn Hộ:  10000
  • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
    ,