Hiển thị 61–64 của 64 kết quả

Sổ hồng riêng
Giá:  23⁺ tỷ
  • Số Căn Hộ:  240 căn biệt thự
  • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
  ,
Sổ hồng riêng
Giá:  11⁺ tỷ
  • Số Căn Hộ:  238 biệt thự
  • Mặt Độ Xây Dựng:  33,9%
  ,
Sổ hồng riêng
Giá:  7,8 tỷ
  • Số Căn Hộ:  215
  • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
  ,
Đã bàn giao
Giá:  2,5 tỷ
  • Số Căn Hộ:  238
  • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,