Hiển thị kết quả duy nhất

Chuẩn bị mở bán
Giá:  4.4 tỷ
  • Số Căn Hộ:  739
  • Mặt Độ Xây Dựng:  30%
  ,