Hiển thị tất cả 9 kết quả

Đã bàn giao
Giá:  2,75 tỷ
  • Số Căn Hộ:  336
  • Mặt Độ Xây Dựng:  24%
  ,
Đã bàn giao

Dự Án

Opal Riverside

Giá:  2,1 - 5,8 Tỷ
  • Số Căn Hộ:  626
  • Mặt Độ Xây Dựng:  19%
  ,
Đã bàn giao

Dự Án

Opal Garden

Giá:  2,1 tỷ
  • Số Căn Hộ:  470
  • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
  ,