Hiển thị 49–54 của 54 kết quả

Chuẩn bị mở bán
Giá:  1.8 tỷ
  • Số Căn Hộ:  1700
  • Mặt Độ Xây Dựng:  21.19 %
  ,
Đang Mở Bán
Giá:  17 tỷ+
  • Số Căn Hộ:  10000
  • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,
Sổ hồng riêng
Giá:  23⁺ tỷ
  • Số Căn Hộ:  240 căn biệt thự
  • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
  ,
Sổ hồng riêng
Giá:  11⁺ tỷ
  • Số Căn Hộ:  238 biệt thự
  • Mặt Độ Xây Dựng:  33,9%
  ,