Hiển thị kết quả duy nhất

Đã bàn giao
Giá:  2,5 tỷ
  • Số Căn Hộ:  238
  • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,