Hiển thị kết quả duy nhất

Sổ hồng riêng
Giá:  7,8 tỷ
  • Số Căn Hộ:  215
  • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
  ,