Hiển thị 1–12 của 52 kết quả

Đã bàn giao
Giá:  15 tỷ +
  • Số Căn Hộ:  Biệt thự: 82 căn, Nhà phố: 891 căn, Căn hộ: 968 căn
  • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
 
Đã bàn giao
Giá:  17 tỷ +
  • Số Căn Hộ:  335
  • Mặt Độ Xây Dựng:  29%
  ,
Đang Mở Bán
Giá:  80 - 150 tỷ
  • Số Căn Hộ:  27
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đang Mở Bán
Giá:  33 tỷ
  • Số Căn Hộ:  108
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đang Mở Bán
Giá:  92 tỷ – 122 tỷ
  • Số Căn Hộ:  54
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,