Hiển thị 49–52 của 52 kết quả

Sổ hồng riêng
Giá:  11⁺ tỷ
  • Số Căn Hộ:  238 biệt thự
  • Mặt Độ Xây Dựng:  33,9%
  ,
Sổ hồng riêng
Giá:  7,8 tỷ
  • Số Căn Hộ:  215
  • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
  ,
Sổ hồng riêng
Giá:  8.5⁺ tỷ
  • Số Căn Hộ:  194
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đã bàn giao

Dự Án

Verosa Park

Giá:  12.5 tỷ
  • Số Căn Hộ:  300
  • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
  ,