Hiển thị 1–12 của 19 kết quả

Đã bàn giao
Giá:  15 tỷ +
  • Số Căn Hộ:  Biệt thự: 82 căn, Nhà phố: 891 căn, Căn hộ: 968 căn
  • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
 
Đã bàn giao
Giá:  16.5 tỷ +
  • Số Căn Hộ:  414
  • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,
Đã bàn giao
Giá:  17 tỷ +
  • Số Căn Hộ:  335
  • Mặt Độ Xây Dựng:  29%
  ,
Đã bàn giao
Giá:  18.5 - 30 tỷ
  • Số Căn Hộ:  367
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đang mở bán
Giá:  31 tỷ
  • Số Căn Hộ:  170
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,