Hiển thị tất cả 6 kết quả

Đang mở bán
Giá:  11 tỷ+
 • Số Căn Hộ:  248 căn
 • Mặt Độ Xây Dựng:  32%
 
Đang mở bán
Giá:  8 tỷ +
 • Số Căn Hộ:  328 căn
 • Mặt Độ Xây Dựng:  32%
 
Đang mở bán
Giá:  12 tỷ+
 • Số Căn Hộ:  1139 căn
 • Mặt Độ Xây Dựng:  30%
 
Đang mở bán
Giá:  12 tỷ +
 • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
 •  
  Đã bàn giao
  Giá:  18.5 - 30 tỷ
  • Số Căn Hộ:  367
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
    ,
  Đang mở bán
  Giá:  31 tỷ
  • Số Căn Hộ:  170
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
    ,