Hiển thị 37–38 của 38 kết quả

Sổ hồng riêng
Giá:  23⁺ tỷ
  • Số Căn Hộ:  240 căn biệt thự
  • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
  ,
Sổ hồng riêng
Giá:  8.5⁺ tỷ
  • Số Căn Hộ:  194
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,