Hiển thị 1–12 của 50 kết quả

Đang mở bán
Giá:  11 tỷ+
 • Số Căn Hộ:  248 căn
 • Mặt Độ Xây Dựng:  32%
 
Đang mở bán
Giá:  8 tỷ +
 • Số Căn Hộ:  328 căn
 • Mặt Độ Xây Dựng:  32%
 
Đang mở bán
Giá:  22 tỷ+
 • Số Căn Hộ:  130 căn biệt thự
 • Mặt Độ Xây Dựng:  32%
 
Đang mở bán
Giá:  12 tỷ+
 • Số Căn Hộ:  1139 căn
 • Mặt Độ Xây Dựng:  30%
 
Đang mở bán
Giá:  12 tỷ +
 • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
 •  
  Đang mở bán
  Giá:  2,5 tỷ+
 • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
 •  
  Đã bàn giao
  Giá:  15 tỷ +
  • Số Căn Hộ:  Biệt thự: 82 căn, Nhà phố: 891 căn, Căn hộ: 968 căn
  • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
   
  Đã bàn giao
  Giá:  16.5 tỷ +
  • Số Căn Hộ:  414
  • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
    ,
  Đã bàn giao
  Giá:  17 tỷ +
  • Số Căn Hộ:  335
  • Mặt Độ Xây Dựng:  29%
    ,