Hiển thị tất cả 5 kết quả

Đang mở bán
Giá:  11 tỷ+
  • Số Căn Hộ:  248 căn
  • Mặt Độ Xây Dựng:  32%
 
Đang mở bán
Giá:  8 tỷ +
  • Số Căn Hộ:  328 căn
  • Mặt Độ Xây Dựng:  32%
 
Đang mở bán
Giá:  12 tỷ+
  • Số Căn Hộ:  1139 căn
  • Mặt Độ Xây Dựng:  30%
 
Đã bàn giao
Giá:  18.5 - 30 tỷ
  • Số Căn Hộ:  367
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đang mở bán
Giá:  31 tỷ
  • Số Căn Hộ:  170
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,