Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
5
Số căn:
170
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
38%
Loại: ,
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4
Số tầng:5
Quy mô:
Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:170