Trạng thái:
Đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
19
Số căn:
626
Quy mô:
20096 m2
Mật độ xây dựng:
19%
Loại: ,
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:3
Số tầng:19
Quy mô:20096 m2
Mật độ xây dựng:19%
Số căn hộ:626