Trạng thái:
Sổ hồng riêng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
11
Số tầng:
3
Số căn:
194
Quy mô:
9.8 ha
Mật độ xây dựng:
38%
Loại: ,
Trạng thái:Sổ hồng riêng
Số Block:11
Số tầng:3
Quy mô:9.8 ha
Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:194