Hiển thị tất cả 2 kết quả

Chuẩn bị mở bán
Giá:  1.8 tỷ
  • Số Căn Hộ:  1700
  • Mặt Độ Xây Dựng:  21.19 %
  ,
Đã bàn giao
Giá:  2,75 tỷ
  • Số Căn Hộ:  336
  • Mặt Độ Xây Dựng:  24%
  ,