Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đã bàn giao
Giá:  2,5 tỷ
  • Số Căn Hộ:  238
  • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,