Trạng thái:
Sổ hồng riêng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
3
Số căn:
215
Quy mô:
92000 m2
Mật độ xây dựng:
35%
Loại: ,
Trạng thái:Sổ hồng riêng
Số Block:
Số tầng:3
Quy mô:92000 m2
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:215