Hiển thị kết quả duy nhất

Đã bàn giao
Giá:  17 tỷ +
  • Số Căn Hộ:  335
  • Mặt Độ Xây Dựng:  29%
  ,