Hiển thị kết quả duy nhất

Đã bàn giao
Giá:  16.5 tỷ +
  • Số Căn Hộ:  414
  • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,