Hiển thị kết quả duy nhất

Đang Mở Bán
Giá:  17 tỷ+
  • Số Căn Hộ:  10000
  • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,