Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đã bàn giao
Giá:  18.5 - 30 tỷ
  • Số Căn Hộ:  367
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đang Mở Bán
Giá:  33 tỷ
  • Số Căn Hộ:  108
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đang Mở Bán
Giá:  17 tỷ+
  • Số Căn Hộ:  10000
  • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,