Trạng thái:
Đang Mở Bán
Chủ đầu tư:
Số block:
10
Số tầng:
21
Số căn:
10000
Quy mô:
198 ha
Mật độ xây dựng:
40%
Loại: , ,
Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:10
Số tầng:21
Quy mô:198 ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:10000