Hiển thị 13–24 của 75 kết quả

Đang mở bán
Giá:  31 tỷ
  • Số Căn Hộ:  170
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đang Mở Bán
Giá:  33 tỷ
  • Số Căn Hộ:  108
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đang Mở Bán
Giá:  92 tỷ – 122 tỷ
  • Số Căn Hộ:  54
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,