Hiển thị 61–71 của 71 kết quả

Chuẩn bị mở bán
Giá:  4.4 tỷ
 • Số Căn Hộ:  739
 • Mặt Độ Xây Dựng:  30%
  ,
Đã bàn giao
Giá:  2,75 tỷ
 • Số Căn Hộ:  336
 • Mặt Độ Xây Dựng:  24%
  ,
Đang Mở Bán
Giá:  17 tỷ+
 • Số Căn Hộ:  10000
 • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,
Đã bàn giao

Dự Án

Opal Riverside

Giá:  2,1 - 5,8 Tỷ
 • Số Căn Hộ:  626
 • Mặt Độ Xây Dựng:  19%
  ,
Đã bàn giao

Dự Án

Opal Garden

Giá:  2,1 tỷ
 • Số Căn Hộ:  470
 • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
  ,
Sổ hồng riêng
Giá:  23⁺ tỷ
 • Số Căn Hộ:  240 căn biệt thự
 • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
  ,
Sổ hồng riêng
Giá:  11⁺ tỷ
 • Số Căn Hộ:  238 biệt thự
 • Mặt Độ Xây Dựng:  33,9%
  ,
Sổ hồng riêng
Giá:  7,8 tỷ
 • Số Căn Hộ:  215
 • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
  ,
Sổ hồng riêng
Giá:  8.5⁺ tỷ
 • Số Căn Hộ:  194
 • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đã bàn giao

Dự Án

Verosa Park

Giá:  12.5 tỷ
 • Số Căn Hộ:  300
 • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
  ,
Đã bàn giao
Giá:  2,5 tỷ
 • Số Căn Hộ:  238
 • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,