Hiển thị 73–73 của 73 kết quả

Đã bàn giao
Giá:  2,5 tỷ
  • Số Căn Hộ:  238
  • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,