Hiển thị tất cả 4 kết quả

Sắp ra mắt
Giá:  100tr/m2
  • Số Căn Hộ:  306
  • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,
Chuẩn bị mở bán
Giá:  4.4 tỷ
  • Số Căn Hộ:  739
  • Mặt Độ Xây Dựng:  30%
  ,
Đã bàn giao

Dự Án

Opal Riverside

Giá:  2,1 - 5,8 Tỷ
  • Số Căn Hộ:  626
  • Mặt Độ Xây Dựng:  19%
  ,
Đã bàn giao

Dự Án

Opal Garden

Giá:  2,1 tỷ
  • Số Căn Hộ:  470
  • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
  ,