Hiển thị 13–22 của 22 kết quả

Sổ hồng riêng
Giá:  7,8 tỷ
  • Số Căn Hộ:  215
  • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
  ,
Sổ hồng riêng
Giá:  8.5⁺ tỷ
  • Số Căn Hộ:  194
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,