Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đang Mở Bán
Giá:  80 - 150 tỷ
  • Số Căn Hộ:  27
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đã bàn giao
Giá:  18.5 - 30 tỷ
  • Số Căn Hộ:  367
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đang Mở Bán
Giá:  33 tỷ
  • Số Căn Hộ:  108
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,