Hiển thị kết quả duy nhất

Đang mở bán
Giá:  31 tỷ
  • Số Căn Hộ:  170
  • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,