Dự Án Mới

Sổ hồng riêng
Giá:  11⁺ tỷ
 • Số Căn Hộ:  238 biệt thự
 • Mặt Độ Xây Dựng:  33,9%
  ,
Đã bàn giao
Giá:  17 tỷ +
 • Số Căn Hộ:  335
 • Mặt Độ Xây Dựng:  29%
  ,
Đã bàn giao
Giá:  16.5 tỷ +
 • Số Căn Hộ:  414
 • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,
Đã bàn giao
Giá:  15 tỷ +
 • Số Căn Hộ:  Biệt thự: 82 căn, Nhà phố: 891 căn, Căn hộ: 968 căn
 • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
 
Đang Mở Bán
Giá:  17 tỷ+
 • Số Căn Hộ:  10000
 • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,
Sổ hồng riêng
Giá:  23⁺ tỷ
 • Số Căn Hộ:  240 căn biệt thự
 • Mặt Độ Xây Dựng:  35%
  ,

Bán Nhà

Đã bàn giao
Giá:  15 tỷ +
 • Số Căn Hộ:  Biệt thự: 82 căn, Nhà phố: 891 căn, Căn hộ: 968 căn
 • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
 
Đã bàn giao
Giá:  16.5 tỷ +
 • Số Căn Hộ:  414
 • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,
Đã bàn giao
Giá:  17 tỷ +
 • Số Căn Hộ:  335
 • Mặt Độ Xây Dựng:  29%
  ,

Thuê Nhà