"Tháng Ba 2024" Archives

Archive page

Mặt bằng The Opera Residences – Metropole Thủ Thiêm quận 2

1. MẶT BẰNG TẦNG THE OPERA RESIDENCE 2. MẶT BẰNG CĂN HỘ THÁP MASSIMO (THÁP A) 2.1. Mặt bằng căn hộ 1 phòng ngủ 2.2. Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ 2.3. Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ 2.4. Mặt bằng căn hộ 4 phòng ngủ 2.5. Mặt bằng căn hộ ghép tại…