Trạng thái:
Chuẩn bị mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
30
Số căn:
739
Quy mô:
11,5 ha
Mật độ xây dựng:
30%
Loại: ,
Trạng thái:Chuẩn bị mở bán
Số Block:2
Số tầng:30
Quy mô:11,5 ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:739