Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Số block:
4 giai đoạn
Số tầng:
3 - 5 tầng
Số căn:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
35%
Loại: , ,
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4 giai đoạn
Số tầng:3 - 5 tầng
Quy mô:
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ: