Hiển thị 13–24 của 50 kết quả

Sắp ra mắt
Giá:  100tr/m2
 • Số Căn Hộ:  306
 • Mặt Độ Xây Dựng:  40%
  ,
Đang Mở Bán
Giá:  80 - 150 tỷ
 • Số Căn Hộ:  27
 • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đã bàn giao
Giá:  18.5 - 30 tỷ
 • Số Căn Hộ:  367
 • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đang mở bán
Giá:  31 tỷ
 • Số Căn Hộ:  170
 • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đang Mở Bán
Giá:  33 tỷ
 • Số Căn Hộ:  108
 • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,
Đang Mở Bán
Giá:  92 tỷ – 122 tỷ
 • Số Căn Hộ:  54
 • Mặt Độ Xây Dựng:  38%
  ,